Odyssea Logo

Courses coming up:

Find us on social media:

ΚΎΡΙΟΣ ΔΩΡΗΤΗΣ
NextFab_Foundation_Logo_Square

NFF

Η αποστολή του NextFab Foundation είναι να προωθήσει την ανάπτυξη και τη λειτουργία χώρων δημιουργίας (γνωστών και ως “Fab Labs”) και ανάπτυξης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών με σκοπό την υποστήριξη (α) ανθρωπιστικών έργων που απευθύνονται σε πληθυσμούς υψηλού κινδύνου σε περιοχές που πλήττονται από συγκρούσεις και (β) την ανάπτυξη/εμπορευματοποίηση τεχνολογίας υλικού σε επιλεγμένες αναδυόμενες αγορές που έχουν προχωρήσει αρκετά στην τεχνολογική ανάπτυξη.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΕΣ ΜΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΊΕΣ

Ενδυνάμωση ευάλωτων γυναικών και νέων με αναπηρία στην ψηφιακή εποχή

Το όραμά μας είναι να οικοδομήσουμε έναν κόσμο όπου οι άνθρωποι ευημερούν αξιοποιώντας πλήρως τις δυνατότητές τους. Η ενσωμάτωση αποτελεί βασική συνιστώσα για τη δημιουργία ενός σταθερού δρόμου προς την επίτευξη αυτού του στόχου και, όπως έχουμε διαπιστώσει, οι ευάλωτες γυναίκες και οι νέοι με αναπηρία είναι τα κύρια θύματα της ελλειπούς ενσωμάτωσης.Το έργο αυτό υποστηρίζει τις ευάλωτες γυναίκες και τους νέους με αναπηρία προκειμένου να ανταποκριθούν καλύτερα στις ευκαιρίες απασχόλησης, παρέχοντας προσαρμοσμένη επαγγελματική κατάρτιση και κατάρτιση σε δεξιότητες ζωής, καθώς και υπηρεσίες απασχολησιμότητας.

SKILLS 4 ALL

Το SKILLS 4 ALL, η νέα δράση που υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος EQUALL της Τράπεζας Πειραιώς σε στρατηγική συνεργασία με την Οδύσσεια, απευθύνεται σε ευάλωτους νέους και νέες και εστιάζει στη δημιουργία βιώσιμων επαγγελματικών επιλογών μέσω της επαγγελματικής κατάρτισης και διασύνδεσής τους με την αγορά εργασίας. Πρόκειται για μια ολιστική δράση με στόχο να δημιουργήσει προστιθέμενη αξία τόσο για τους ίδιους τους ωφελούμενους, όσο και για την κοινωνία και την οικονομία εν γένει, καταρτίζοντας και διοχετεύοντας ανθρώπινο δυναμικό σε κλάδους της αγοράς όπου παρατηρείται μεγάλη έλλειψη.

Refugee women academy

Το Refugee Women Academy, η νέα δράση που υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος EQUALL της Τράπεζας Πειραιώς  σε στρατηγική συνεργασία με την Οδύσσεια, απευθύνεται σε ευάλωτες γυναίκες πρόσφυγες και εστιάζει στην επαγγελματική τους κατάρτιση σε τουριστικά επαγγέλματα με στόχο την ένταξή τους στην αγορά εργασίας. Το Refugee Women Academy είναι μια πρωτοβουλία της Τράπεζας Πειραιώς, σε στενή συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα.

Re-SAIL

Μια καινοτόμος δράση που εκπαιδεύει και ευαισθητοποιεί τα παιδιά και τους νέους σχετικά με το περιβάλλον και τη γαλάζια οικονομία, εστιάζοντας στην ιστιοπλοΐα, την ανακύκλωση και την ενδυνάμωση των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Το έργο έχει τρεις βασικούς πυλώνες, Τεχνική και επιχειρηματική κατάρτιση, Υπηρεσίες απασχόλησης και Καινοτόμες περιβαλλοντικές δράσεις για παιδιά.

Ενίσχυση ευάλωτων νέων στην Ελλάδα ώστε να εισέλθουν στον κόσμο της εργασίας

Ένα πρόγραμμα για την υποστήριξη των νέων ευάλωτων ατόμων με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, εφαρμόζοντας μια ολιστική προσέγγιση για να ενταχθούν στην κοινωνία εξίσου τόσο οι άνεργοι Έλληνες όσο και οι φιλοξενούμενες κοινότητες . Το μοντέλο βασίζεται σε 3 εξίσου σημαντικές κύριες υπηρεσίες, συχνά διαδοχικές και συμπληρωματικές μεταξύ τους, τον επαγγελματικό προσανατολισμό, την επαγγελματική κατάρτιση και τις υπηρεσίες απασχολησιμότητας.

Φροντίζοντας για τους φροντιστές

Ένα καινοτόμο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης για επαγγέλματα υποστήριξης ηλικιωμένων. Στο πλαίσιο της δράσης θα σχεδιάσουμε δύο ταχύρρυθμα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης με τίτλο “Εργαζόμενος στη φροντίδα ηλικιωμένων” και “Σύμβουλος Υπηρεσιών Υγείας”. Τα προγράμματα αυτά στοχεύουν στο να παρέχουν στα ηλικιωμένα μέλη της κοινωνίας και στους συγγενείς τους την απαραίτητη υποστήριξη για τις καθημερινές τους ανάγκες και ταυτόχρονα να εκπαιδεύσουν ευάλωτα άτομα ώστε να εξασφαλίσουν μια θέση εργασίας στελεχώνοντας έναν τομέα που πάσχει από έλλειψη εξειδικευμένου δυναμικού.

Κοινωνική επανένταξη αποφυλακισμένων και πρώην χρηστών

Εμπλουτισμός και ενίσχυση της ψυχοθεραπευτικής προσέγγισης για την αποκατάσταση και την κοινωνική επανένταξη των φυλακισμένων και των αποφυλακισμένων πρώην χρηστών ναρκωτικών. Σε συνδυασμό με την τυπική θεραπευτική προσέγγιση, η επανένταξη επιτυγχάνεται μέσω της οργάνωσης και εφαρμογής ενός παράλληλου δομημένου προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης και προώθησης στην απασχόληση των πρώην χρηστών στις φυλακές.

Διαφορετικότητα και συμπερίληψη: Το όραμα της Οδύσσειας προς την ένταξη και την ισότητα

Το πρόγραμμα στηρίζει νέους ευάλωτους ανθρώπους εφαρμόζοντας μια ολιστική προσέγγιση για να βοηθήσει εξίσου άνεργους νέους Έλληνες και κοινότητες φιλοξενούμενων να ενταχθούν στην κοινωνία. Η εμπειρία μας σε προγράμματα ένταξης για την ανάπτυξη του εργατικού δυναμικού για ευάλωτες ομάδες καταδεικνύει ότι η μη διάκριση μεταξύ ευάλωτων κοινοτήτων υποδοχής και φιλοξενούμενων επιταχύνει την ένταξη των προσφύγων και των μεταναστών στον εργασιακό χώρο.

Ενδυνάμωση και επαγγελματική κατάρτιση νέων εκτός εκπαίδευσης ή εργασίας

Αντικείμενο του έργου είναι η  επαγγελματική κατάρτιση νέων που δεν μετέχουν σε διαδικασίες εκπαίδευσης η απασχόλησης (NEETs) και η προώθηση στην απασχόληση. Για την πραγματοποίηση του στόχου προβλέπονται οι ακόλουθες δράσεις:

  • Αξιολόγηση ενδιαφερόμενων
  • Εισαγωγικά βιωματικά εργαστήρια  σε  επιλεγμένες επαγγελματικές ειδικότητες 
  • Επαγγελματική κατάρτιση σε διάφορες ειδικότητες 
  • Δημιουργία / ανάπτυξη εργασιακού προφιλ
  • Προώθηση αποφοίτων στην αγορά εργασίας
ΘΕΣΜΙΚΑ ΕΡΓΑ

Ολοκληρώθηκε

NADINE
(HORIZON EUROPE)

Στόχος του έργου NADINE είναι η ανάπτυξη ενός νέου τρόπου ενσωμάτωσης των μεταναστών και των προσφύγων μέσω λύσεων με χρήση ΤΠΕ που θα προσαρμόζονται αυτόματα στις ιδιαιτερότητες του κάθε ατόμου. Το NADINE δημιουργεί μια προσαρμόσιμη πλατφόρμα ικανή: 1) να παρέχει λειτουργίες για την αξιολόγηση δεξιοτήτων, 2) να δημιουργεί δυναμικά προγράμματα κατάρτισης για την προσαρμογή των υφιστάμενων δεξιοτήτων στις απαιτούμενες δεξιότητες των κοινωνιών υποδοχής, 3) να παρέχει έναν ψηφιακό οδηγό που θα προτείνει και θα βοηθά τους τελικούς χρήστες σε διοικητικές εργασίες και 4) να δημιουργεί μια συλλογή δεδομένων διαθέσιμη στους φορείς της δημόσιας διοίκησης για την καλύτερη οργάνωση των μεταναστευτικών ροών.

SENSE.
(HORIZON EUROPE)

Στόχος του έργου είναι να τροφοδοτήσει την διαδικασία ανάδειξης ταλέντων, να επιτρέψει και να προωθήσει τη ζωντανή κυκλοφορία της γνώσης και τη δύναμη της καινοτομίας, ώστε να προετοιμάσει την ΕΕ στο σύνολό της για την επίλυση των σημερινών κοινωνικών προκλήσεων- να καταδείξει την προστιθέμενη αξία του STEAM για την επιστημονική εκπαίδευση και τον τρόπο με τον οποίο ενθαρρύνει την υιοθέτηση επιστημονικών σταδιοδρομιών- να εξοπλίσει τους μαθητές, τους παρόχους εκπαίδευσης και τις επιχειρήσεις με γνώσεις, πρακτικές και εργαλεία για την ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών και μαθησιακών προσεγγίσεων βασισμένων στο STEAM.

JOINCLUSION
(ERASMUS+)

Το έργο φιλοδοξεί να επιτύχει ένα νέο ορόσημο προς την παροχή καινοτόμων παιδαγωγικών μεθόδων και μεθόδων αξιολόγησης που βασίζονται σε παιχνίδια και ενισχύουν τη συναισθηματική νοημοσύνη, ιδίως την ενσυναίσθηση, ως βασικό πυλώνα των φιλοκοινωνικών δεξιοτήτων που προάγουν τη διαφορετικότητα και την ένταξη. Το έργο συνδυάζει τον διαδραστικό σχεδιασμό πολυμέσων με τις πιο αποτελεσματικές αρχές της τεχνολογικά ενισχυμένης μάθησης για την ανάπτυξη ενός εκπαιδευτικού εργαλείου βασισμένου σε παιχνίδι που εφαρμόζει ψυχολογική μοντελοποίηση σεναρίων, για να εμπλέξει τον εκπαιδευόμενο συναισθηματικά και συνεργατικά, υποστηρίζοντας τη γνωστική εμπλοκή, τη συναισθηματική εμπλοκή, τη συμπεριφορική εμπλοκή και την κοινωνικοπολιτισμική εμπλοκή.

INTERCRAFT
(ERASMUS+)

Το έργο INTERCULTURAL CRAFT έχει ως στόχο την προώθηση νέων μορφών κοινωνικής καινοτομίας και διαπολιτισμικού διαλόγου, δημιουργώντας και υποστηρίζοντας διαδρομές μάθησης και κατάρτισης που μπορούν να αναγνωρίσουν και να ενισχύσουν τις δεξιότητες και τις ικανότητες χειροτεχνίας των μεταναστών, των αιτούντων άσυλο και των προσφύγων και να συνδέσουν τις δεξιότητές τους με την παραδοσιακή τοπική χειροτεχνική γνώση των ευρωπαϊκών χωρών υποδοχής. Κύριοι στόχοι:

 – ενίσχυση των παραδοσιακών γνώσεων και δεξιοτήτων των μεταναστών,

– αντιπαραβολή της διασποράς των τοπικών παραδοσιακών χειροτεχνικών γνώσεων και τεχνικών.

E-MEDIC
(ERASMUS+)

Το έργο E-MEDIC αποσκοπεί στην παροχή πρακτικών στρατηγικών και μαθησιακών ενοτήτων για το ακαδημαϊκό προσωπικό στον τομέα της υγείας. Η κύρια ιδέα του έργου είναι να παρέχει μεθόδους και λύσεις προσαρμοσμένες στις ειδικές ανάγκες των εκπαιδευτών ιατρικής. Ειδικότερα, η πλατφόρμα μάθησης θα σχεδιαστεί έτσι ώστε να είναι πολύ εύχρηστη, με στοχευμένο περιεχόμενο, δίνοντας τη δυνατότητα στους καθηγητές ιατρικής να μαθαίνουν ακόμα και όταν έχουν ελάχιστο χρόνο. Το μαθησιακό περιβάλλον θα σχεδιαστεί (και θα συνδιαμορφωθεί μαζί τους) με βάση τα παραδείγματα της πανταχού παρούσας και της ευέλικτης μάθησης. 

IA-ME
(ERASMUS+)

Το έργο IA-ME στοχεύει κυρίως να υποστηρίξει τους εκπαιδευτικούς και να τους συνοδεύσει στην αναπόφευκτη και αναγκαία αλλαγή στο σχολικό πλαίσιο, προσφέροντας ένα εργαλείο βασισμένο στην τεχνητή νοημοσύνη για να προσανατολίσει το έργο τους σε αυτή την πολυπλοκότητα. Επιπλέον, θα ασχοληθεί με την προτεραιότητα της μείωσης των ανισοτήτων στη μαθησιακή διαδικασία και τη διασφάλιση της ένταξης όλων των μαθητών. 

VOICES OF MIGRANT WOMEN
(ERASMUS+)

Το έργο VIW χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του ισπανικού εθνικού οργανισμού για το πρόγραμμα Erasmus+, με στόχο να καταστήσει τα ΑΕΙ πιο περιεκτικά, προωθώντας την ολιστική κατανόηση των ζητημάτων φύλου στις μεταναστευτικές ροές. Η Οδύσσεια συμμετέχει ως συνεργαζόμενος εταίρος.

ECO JOBS
(ERASMUS+)

Ο στόχος του έργου είναι να εισαγάγει τους μαθητές των κέντρων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στις δυνατότητες που προσφέρουν οι “πράσινες” θέσεις εργασίας, μέσω της ανάπτυξης ενός ψηφιακού παιχνιδιού, όπου οι μαθητές θα προσομοιώσουν τη δημιουργία και τη διαχείριση μιας βιώσιμης επιχείρησης, δουλεύοντας σε ομάδες και μαθαίνοντας με το παιχνίδι τις σημαντικότερες ικανότητες που απαιτούνται για την επιτυχία σε αυτές τις νέες σταδιοδρομίες.

ON MY FEET
(ERASMUS+)

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην υποστήριξη των νέων κατά τη μεταβατική περίοδο της ζωής τους προς τ επαγγελματική αποκατάσταση. Μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα να προσφέρουμε μια χείρα βοηθείας σε εκείνους τους νέους, οι οποίοι μέχρι σήμερα μπορεί να μην ήταν τόσο τυχεροί όσο άλλοι στο πρώιμο στάδιο της ζωής τους, όπως ορφανά, νέοι από μονογονεϊκές οικογένειες, νέοι σε ανάδοχες οικογένειες, ανήλικοι μετανάστες, νέοι από αγροτικές περιοχές, απομακρυσμένες περιοχές, νέοι που κινδυνεύουν από κοινωνικό αποκλεισμό, NEETs κ.λπ.

THINK TWICE
(ERASMUS+)

Προκειμένου να υποστηριχθεί το επίσημο εκπαιδευτικό σύστημα που εξακολουθεί να υστερεί σε σχέση με τις ραγδαίες αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο μαθαίνουμε και επικοινωνούμε μεταξύ μας, το έργο Think Twice δημιουργεί ευκαιρίες για την ανάπτυξη ικανοτήτων των μαθητών και των εκπαιδευτικών και προτάσεις για τους φορείς χάραξης πολιτικής που λαμβάνουν αποφάσεις σχετικά με το περιεχόμενο των προγραμμάτων σπουδών, την αρχική εκπαίδευση και την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στον τομέα των μέσων ενημέρωσης και του ψηφιακού γραμματισμού.

Copyright Odyssea

EU Transparency Register: 354222644766-21
info@odyssea.com / (+30) 210 8839877 (+30) 210 4815780