Odyssea Logo

Courses coming up:

Find us on social media:


Το Πρόβλημα

Σήμερα, 1 στους 3 νέους ηλικίας 16-34 ετών στην Ελλάδα είναι άνεργοι, ένα από τα υψηλότερα ποσοστά στην ΕΕ και πολλοί από αυτούς κινδυνεύει από φτώχεια ή κοινωνικό αποκλεισμό. Ακόμη και όταν κάποιος εργάζεται, ενδέχεται να μην είναι σε θέση να καλύπτει τα βασικά έξοδα. 

Η φτώχεια στην Ελλάδα είναι επίσης μία από τις υψηλότερες στην Ευρώπη και επηρεάζει σοβαρά τη σωματική και ψυχική ευεξία όσων την βιώνουν. Οι νέοι με χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης, περιορισμένη εργασιακή εμπειρία, έλλειψη βασικών δεξιοτήτων και χωρίς πρόσβαση σε κατάρτιση δεξιοτήτων, είναι παγιδευμένοι στην ανεργία και τη φτώχεια.


Η Δράση

Αντικείμενο του έργου είναι η  επαγγελματική κατάρτιση νέων που δεν μετέχουν σε διαδικασίες εκπαίδευσης η απασχόλησης (NEETs) και η προώθηση στην απασχόληση. Ενδεικτικά, κάποιες από τις κατηγορίες εκπαίδευσης είναι HORECΑ, BUSINESS, BLUE ECONOMY, ELDER CARE, CONSTRUCTION.

Για την πραγματοποίηση του στόχου προβλέπεται το ακόλουθο ολοκληρωμένο πρόγραμμα δράσεων:

  • Αξιολόγηση ενδιαφερόμενων
  • Εισαγωγικά βιωματικά εργαστήρια  σε  επιλεγμένες επαγγελματικές ειδικότητες 
  • Επαγγελματική κατάρτιση σε διάφορες ειδικότητες 
  • Δημιουργία / ανάπτυξη εργασιακού προφιλ
  • Προώθηση αποφοίτων στην αγορά εργασίας

Για περισσότερες πληροφορίες για το έργο, επικοινωνήστε με την Ηρώ Μπάκα, Operational Manager της Οδύσσειας, στο 210 481 5780. 

0
UAM empowered
0
UAM trained
0
NGOs engaged in our network

Ενδυνάμωση

Επαγγελματική κατάρτιση

Επαγγελματική αποκατάσταση

"Οι γυναίκες, όπως και οι άνδρες, πρέπει να εκπαιδεύονται με σκοπό τη δράση, αλλιώς οι σπουδές τους δεν μπορούν να ονομάζονται εκπαίδευση." ~ HARRIET MARTINEAU

Testimonials

Thank you Odyssea!! You are so much for me I will never forget my experience

I find a job and I learn so much in Odyssea. My future is now more bright and I can find my house and support myself. Thank you so much!

Οι Υποστηρικτές μας

Το έργο “Ενδυνάμωση και επαγγελματική κατάρτιση νέων εκτός εκπαίδευσης ή εργασίας (NEETs)” υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund, με φορέα υλοποίησης την Οδύσσεια.

Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους €15 εκ., χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow. Διαβάστε περισσότερα εδώ: www.activecitizensfund.gr

Σχετικά με το Χρηματοδοτικό Μηχανισμό του ΕΟΧ:

Η Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και η Νορβηγία υπέγραψαν το 1992 Σύμφωνο Συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, δημιουργώντας τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ). Ο Χρηματοδοτικός Μηχανισμός ΕΟΧ, γνωστότερος ως EEA Grants, είναι ένα εργαλείο χρηματοδοτικής ενίσχυσης που δημιουργήθηκε από τις τρεις αυτές χώρες και είναι διαθέσιμο σε 15 χώρες-μέλη της ΕΕ, μεταξύ των οποίων είναι και η Ελλάδα.

Περισσότερες πληροφορίες: www.eeagrants.org, http://www.norwaygrants.org & www.eeagrants.gr.

Σχετικά με το Ίδρυμα Μποδοσάκη:

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη είναι κοινωφελής οργανισμός που ιδρύθηκε το 1972 με σκοπό τη συνέχιση της προσφοράς του ιδρυτή του Πρόδρομου Μποδοσάκη – Αθανασιάδη στην ελληνική κοινωνία. Όραμά του είναι μια κοινωνία ίσων ευκαιριών, με δυνατότητες και προοπτική για όλους. Προς επίτευξη του οράματός του, το Ίδρυμα Μποδοσάκη, με διαφάνεια, λογοδοσία και αξιοπιστία, χρηματοδοτεί, σχεδιάζει και υλοποιεί δράσεις και προγράμματα που σχετίζονται με 13 τους τέσσερις στρατηγικούς του πυλώνες: την προαγωγή της παιδείας, την αναβάθμιση της υγείας, την προστασία του περιβάλλοντος και την ενδυνάμωση της Κοινωνίας των Πολιτών. Από την ίδρυσή του ως σήμερα έχει διαθέσει περισσότερα από 450 εκ. ευρώ προς επίτευξη των σκοπών του.

Παράλληλα, το Ίδρυμα Μποδοσάκη δρα σήμερα και ως καταλύτης δημιουργίας ενός πλαισίου ευρύτερης προσφοράς στην ελληνική κοινωνία, διαχειριζόμενο πόρους τρίτων – Κληροδοτών, διεθνών φορέων, εταιρειών και άλλων μεγάλων δωρητών- που επιθυμούν να χρηματοδοτήσουν προγράμματα σημαντικού κοινωνικού αντίκτυπου για κρίσιμες ανάγκες εκπαίδευσης, υγείας προστασίας του περιβάλλοντος και ενδυνάμωσης της Κοινωνίας των Πολιτών.

Περισσότερες πληροφορίες: www.bodossaki.gr 

Σχετικά με το SolidarityNow:

Το SolidarityNow (SN) είναι μία μη κυβερνητική οργάνωση που ιδρύθηκε το 2013 για να ανταποκριθεί στις ανάγκες και να διασφαλίσει τα δικαιώματα των πιο ευπαθών και περιθωριοποιημένων ομάδων, χωρίς διάκριση. Όραμα της οργάνωσης είναι να βελτιώσει τις ζωές των ανθρώπων και να τους ενδυναμώσει ώστε να διεκδικήσουν μια δικαιότερη κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς.

Το όραμα γίνεται πράξη μέσα από τρεις βασικούς στρατηγικούς πυλώνες: α) Προάσπιση της ασφάλειας και προστασίας, β) Υποστήριξη των ευκαιριών βιοπορισμού και της ένταξης στην αγορά εργασίας, γ) Ενίσχυση της ανεξαρτησίας της κοινωνίας των πολιτών και προάσπιση των αξιών μιας ανοιχτής κοινωνίας. Το SolidarityNow έχει υποστηρίξει μέχρι σήμερα περισσότερους από 320.000 ανθρώπους, τόσο μέσω της απευθείας υλοποίησης προγραμμάτων όσο και μέσω δωρεών για την στήριξη δράσεων της κοινωνίας των πολιτών.

Περισσότερες πληροφορίες: www.solidaritynow.org

Copyright Odyssea

EU Transparency Register: 354222644766-21
info@odyssea.com / (+30) 210 8839877 (+30) 210 4815780