Odyssea Logo

Courses coming up:

Find us on social media:

Συνέδριο Εκπαίδευσης Ενηλίκων στο Ζάγκρεμπ

Τις πρώτες ημέρες του Ιουνίου, η Οδύσσεια συμμετείχε στη Γενική Συνέλευση και το Ετήσιο Συνέδριο της EAEA που διοργανώθηκε στο Ζάγκρεμπ της Κροατίας. Στην εκδήλωση συμμετείχε πληθώρα ενδιαφερόμενων φορέων που εργάζονται στην κατεύθυνση της μετασχηματίζουσας μάθησης μέσα από την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση στην εκπαίδευση ενηλίκων, με ιδιαίτερη έμφαση στην ενδυνάμωση των νέων για τις προκλήσεις που βρίσκονται μπροστά μας. Η οργάνωσή μας είχε το προνόμιο να πάρει μέρος σε συζητήσεις που προκάλεσαν προβληματισμό σχετικά με τη μετασχηματιστική μάθηση και τις αξίες της και να εξερευνήσει ένα πλήθος εμπνευσμένων έργων και πρωτοβουλιών.

Το συνέδριο ξεκίνησε με μια ιδιαίτερη έμφαση στον ζωτικό ρόλο της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης στην εκπαίδευση, αναγνωρίζοντας τον βαθύ αντίκτυπό τους στη διαμόρφωση ενός βιώσιμου μέλλοντος. Οι συνεδρίες εμβάθυναν σε διάφορα θέματα, από την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ΕΕΚ) έως τη μετασχηματιστική μάθηση και τις αξίες της, φωτίζοντας τους δρόμους προς μια πιο πράσινη και ψηφιακά ενδυναμωμένη κοινωνία.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης, εκφράστηκαν ανησυχίες σχετικά με τη μείωση της εθνικής χρηματοδότησης για την εκπαίδευση. Οι ανησυχίες αυτές ώθησαν σε συζητήσεις σχετικά με εναλλακτικές πηγές υποστήριξης, συμπεριλαμβανομένων πρωτοβουλιών όπως το πρόγραμμα Erasmus. Επιπλέον, έγιναν εκτενείς συζητήσεις σχετικά με τη σημασία της χωρίς αποκλεισμούς και προσβάσιμης εκπαίδευσης και κατάρτισης ενηλίκων (ΕΚΕ) για τους μετανάστες και τους πρόσφυγες, υπογραμμίζοντας την επείγουσα ανάγκη παροχής ίσων ευκαιριών σε όλα τα άτομα.

Μία από τις πιο οδυνηρές συζητήσεις περιστράφηκε γύρω από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ουκρανία, ένα έθνος που παλεύει με τον εκτοπισμό σημαντικού μέρους του πληθυσμού της. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης τονίστηκε η επιτακτική ανάγκη για ευκαιρίες απασχόλησης και επικύρωσης δεξιοτήτων, καθώς και στον κρίσιμο ρόλο των προγραμμάτων αναβάθμισης δεξιοτήτων για τα άτομα που πλήττονται από τον εκτοπισμό. Επιπλέον, τονίστηκε η επιτακτική ανάγκη για προσπάθειες οικοδόμησης της ειρήνης και συμφιλίωσης, αναγνωρίζοντας την εκπαίδευση ως ισχυρό καταλύτη για την επούλωση και την πρόοδο.

Το συνέδριο υπογράμμισε τη σημασία της προετοιμασίας για ένα απρόβλεπτο μέλλον με παράλληλη επιδίωξη της βιωσιμότητας.

Ο Dr. Wals τόνισε τη σημασία της ανάπτυξης κρίσιμων δεξιοτήτων, όπως η ενσυναίσθηση, το ανοιχτό πνεύμα και η κριτική σκέψη, παρά τις προκλήσεις της μέτρησης αυτών των δεξιοτήτων στο πλαίσιο ενός συστήματος χρηματοδότησης που ευνοεί τα ποσοτικοποιήσιμα αποτελέσματα.

Μεταξύ των σημαντικότερων στιγμών του συνεδρίου ήταν η συναρπαστική ομιλία του Dr. Arjen Wals, η οποία επικεντρώθηκε στους τρεις θεμελιώδεις στόχους της εκπαίδευσης: ενεργός πολιτειότητα, απασχολησιμότητα και αξίες για τη βιώσιμη εκπαίδευση. Ο Δρ Wals τόνισε τη σημασία της ανάπτυξης κρίσιμων δεξιοτήτων, όπως η ενσυναίσθηση, το ανοιχτό μυαλό και η κριτική σκέψη, παρά τις προκλήσεις της μέτρησης αυτών των δεξιοτήτων στο πλαίσιο ενός συστήματος χρηματοδότησης που ευνοεί τα ποσοτικοποιήσιμα αποτελέσματα.

Οι συμμετέχοντες αναγνώρισαν συλλογικά την ανάγκη ταχείας αντίδρασης στις διαρκώς εξελισσόμενες αλλαγές που αντιμετωπίζουμε. Το συνέδριο υπογράμμισε τη σημασία της προετοιμασίας για ένα απρόβλεπτο μέλλον με παράλληλη επιδίωξη της βιωσιμότητας. Δίνοντας έμφαση στη μετάβαση από τις διαφορετικές βασικές πεποιθήσεις στις κοινές κανονιστικές πεποιθήσεις, η εκδήλωση παρουσίασε το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο για τις Πράσινες Ικανότητες ως οδηγό για την καλλιέργεια βασικών πράσινων δεξιοτήτων.

Το συνέδριο αποτέλεσε μια πραγματικά εμπλουτιστική εμπειρία, παρουσιάζοντας καινοτόμα έργα και καλλιεργώντας ένα συλλογικό όραμα για ένα βιώσιμο μέλλον. Φεύγοντας από την εκδήλωση, η Oδύσσεια ενίσχυσε τα κίνητρα της να αντικαταστήσει το φόβο με την ελπίδα, αναγνωρίζοντας την εκπαίδευση και την παιδαγωγική ως ισχυρά εργαλεία για τη διαμόρφωση ενός φωτεινότερου αύριο. Ως οργανισμός που έχει δεσμευτεί να έχει θετικό αντίκτυπο, δεσμευόμαστε να ενσωματώσουμε τις γνώσεις που αποκομίσαμε από αυτό το συνέδριο στο έργο μας, συμβάλλοντας στην πράσινη και ψηφιακή μετάβαση και ενδυναμώνοντας τα άτομα για ένα πιο βιώσιμο και ευημερούν μέλλον.

Όπως πρότεινε η Gina Ebner, Γενική Γραμματέας της EAEA, σχετικά με τους φόβους: “Μπορούμε να τους φέρουμε στο προσκήνιο και να τους πολλαπλασιάσουμε μέσω των εκπαιδευτικών και των μαθητών. Μπορούμε επίσης να τους χρησιμοποιήσουμε για να αναδείξουμε τον δρόμο προς τα εμπρός, τον δρόμο μέσα από την πολυπλοκότητα,”.

Leave a comment